Плюс один на концерт Кобзона, хотя хотел на Газманова

Плюс один на концерт Кобзона, хотя хотел на Газманова